Tuyển dụng

CƠ HỘI DÀNH CHO BẠN

Đăng ký ứng tuyển ngay để có công việc phù hợp!

Nhân viên kinh doanh

Công ty CP Phát Triển và Đầu Tư BĐS Phi Long tuyển dụng nhân viên kinh doanh
5,000,000 — 7,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Công ty CP Phát Triển và Đầu Tư BĐS Phi Long tuyển dụng nhân viên Digital Maketing
9,000,000 — 15,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Công ty CP Phát Triển và Đầu Tư BĐS Phi Long tuyển dụng nhân viên Digital Maketing
9,000,000 — 15,000,000 VNĐ

Nhân viên kinh doanh

Công ty CP Phát Triển và Đầu Tư BĐS Phi Long tuyển dụng nhân viên kinh doanh
5,000,000 — 7,000,000 VNĐ