Lĩnh vực hoạt động

DỊCH VỤ
BẤT ĐỘNG SẢN

– Tư vấn cho cho chủ đầu tư về quy trình đầu tư, thủ tục pháp lý, mô hình phát triển … dự án bất động sản.

– Xây dựng và triển khai đồng bộ kế hoạch bán hàng cho các dự án bất động sản: Marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng…

– Tư vấn cho thuê và quản lý bất động sản thuê: Tư vấn giải pháp mặt bằng, hoàn thiện, hồ sơ pháp lý, xác lập khách thuê, quản lý bất động sản thuê… cho các tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại…

Khách sạn, nhà hàng,
căn hộ dịch vụ

– Đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng;

– Set up; quản lý vận hành cho hệ thống khách sạn nhà hàng.

PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

– Khởi lập và triển khai các dự án phát triển bất động sản thuộc loại công trình đơn lẻ hoặc khu đô thị hiện đại quy mô vừa và nhỏ;

– Thực hiện toàn bộ các công đoạn của công tác phát triển dự án bất động sản: nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch kinh doanh, thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc, thiết kế cảnh quan, tạo thương hiệu, giải phóng mặt bằng, thi công, bán hàng

Nông nghiệp

– Đầu tư mở rộng quỹ đất phát triển nông nghiệp.

– Nghiên cứu mô hình, xây dựng kế hoạch dự án, triển khai thực hiện việc phát triển các nông nghiệp công nghệ cao: Trồng rừng, trồng dược liệu, chăn nuôi…

Đầu tư

Đầu tư vào các công ty liên kết thông qua việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần.