Dịch vụ bất động sản

– Tư vấn cho cho chủ đầu tư về quy trình đầu tư, thủ tục pháp lý, mô hình phát triển … dự án bất động sản.

– Xây dựng và triển khai đồng bộ kế hoạch bán hàng cho các dự án bất động sản: Marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng…

– Tư vấn cho thuê và quản lý bất động sản thuê: Tư vấn giải pháp mặt bằng, hoàn thiện, hồ sơ pháp lý, xác lập khách thuê, quản lý bất động sản thuê… cho các tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại…