Phát triển bất động sản

– Khởi lập và triển khai các dự án phát triển bất động sản thuộc loại công trình đơn lẻ hoặc khu đô thị hiện đại quy mô vừa và nhỏ.
– Thực hiện toàn bộ các công đoạn của công tác phát triển dự án bất động sản: nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch kinh doanh, thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc, thiết kế cảnh quan, tạo thương hiệu, giải phóng mặt bằng, thi công, bán hàng…